Thanh toán chuyển khoản ngân hàng

Techcombank

Số TK: 19029185478016

Tên TK: TRAN VAN TUYEN

Nơi mở: Techcombank CN Mỹ Đình

Vietcombank
Số TK: 0451000207970
Tên TK: TRAN VAN TUYEN
Nơi mở: Vietcombank CN Thành Công

Vietinbank
Số TK: 711A22632034
Tên TK: TRAN VAN TUYEN
Nơi mở: Vietinbank Thái Bình

Agribank

Số TK: 1500216360041

Tên TK: TRAN VAN TUYEN

Nơi mở: Agribank Hà Nội

VBBank

Số TK: 183357697

Tên TK: TRAN VAN TUYEN

Nơi mở: VPBank Trung Kính

Vietinbank
Số TK: 711A22632034
Tên TK: TRAN VAN TUYEN
Nơi mở: Vietinbank Thái Bình